Kitajske cene jeklarskega trga bodo leta 2020 najprej padle in nato naraščale, ob precejšnjih nihanjih in rasti

Do leta 2020 se bodo kitajske cene jekla najprej znižale in nato zvišale z velikimi nihanji in dvigi. Do 10. novembra 2020 bo nacionalni sestavljeni indeks cen jekla znašal 155,5 točke, kar je za 7,08% več kot v enakem obdobju lani. Težišče se je dvignilo.
Potrošniško povpraševanje bo močnejše. Od začetka letošnjega leta si je nacionalna makroekonomija vztrajno opomogla, stopnja gospodarske rasti se je obrnila v obliki črke V, stabilne naložbe pa so postale središče proticikličnega prilagajanja. Ocenjuje se, da bo povpraševanje po surovem jeklu (vključno z neposrednim izvozom jekla) skočilo na raven 1 milijarde ton, kar pomeni nov preskok v zgodovini.
Cene taljenja surovin so strmo narasle. Od začetka letošnjega leta so se zaradi različnih dejavnikov cene jeklarskih surovin, kot sta železova ruda in koks, močno povišale po vsej državi, kar je zvišalo stroške proizvodnje jekla in oblikovalo močno cenovno podporo.
Depreciacija tečaja ameriškega dolarja. Leta 2020 nacionalna cena jekla niha, pomemben dejavnik pa je tudi depreciacija ameriškega dolarja. Znižanje vrednosti ameriškega dolarja bo povečalo uvozne stroške uvoženih surovin za taljenje in jeklene izdelke ter ustrezno zvišalo domače cene jekla.

Leta 2020 bodo kitajske cene jekla nihale in naraščale, predvsem bo potrošniško povpraševanje močnejše. Od letos se je nacionalno makroekonomija postopoma okrevala, stopnja gospodarske rasti se je spremenila v preobrat v obliki črke V, stabilne naložbe pa so postale središče proticikličnega prilagajanja. Posledično se bo intenzivnost porabe jekla na Kitajskem povečala in ne zmanjšala leta 2020. Zlasti po vstopu v drugo polovico leta bo nacionalno povpraševanje po jeklu še močnejše. Po statističnih podatkih je navidezna poraba kitajske surove nafte od januarja do septembra letos jekla je bilo 754,94 milijona ton, kar je 7,2-odstotno povečanje medletno. Med njimi je bila stopnja rasti julija 16,8%, avgusta 13,4%, septembra pa 15,8%, kar kaže na močan zagon Rast povpraševanja po jeklu (vključno z neposrednim izvozom jekla) bo skočila na 1 milijardo ton, kar je nov preskok v zgodovini


Čas objave: 23. november 2020